Breadcrumbs

   Możesz pozyskać energię elektryczna ze słońca i zredukować rachunki za energię elektryczną nawet o 90-100%. Użyjesz ją bezpłatmie na własne potrzeby, a nadmiar energii lub jej wartość, którą wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna zostanie przekazana i zmagazynowana w sieci energetycznej operatora.

   Instalacja budynku  odbierze ją sobie w ciągu roku automatycznie (np. nocą, w okresach słabego nasłonecznienia lub zwiększonych potrzeb klienta) nawet w 80% wartości zgromadzonej energii lub zostanie Ci odpisana jej wartość z tego co zgromadziłeś.

   Prąd drożeje każdego roku o kilka/ kilkanaście procent.

   Mając własną instalację fotowoltaiczną, możesz uniezależnić się od zmiany cen za energię na dziesiątki lat.
                                 Dla Ciebie prąd ze słońca może być zawsze za darmo.

mężczyzna sprawdzający bezpieczniki   pani trzymająca skarbonkę