Breadcrumbs

Jednym z głównych powodów, dla którego Inwestorzy decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej jest wyraźne zmniejszenie kosztów ponoszonych w związku ze zużyciem energii elektrycznej. Istotny wpływ na zakup własnej elektrowni słonecznej ma również wiele dostępnych dofinansowań oraz ulg. Z jakich konkretnie programów można skorzystać? Jest ich naprawdę wiele, a środki wypłacane są zarówno z budżetu państwa, jak i z funduszów samorządowych. Do najpopularniejszych form wsparcia należą takie programy, jak między innymi Mój Prąd czy Agroenergia, z której skorzystać mogą rolnicy inwestujący w fotowoltaikę. Grupa ta może również ubiegać się o ulgę w podatku rolnym o nawet dwadzieścia pięć procent. Warto dodać, że to nie jedyne możliwe formy wsparcia. Więcej na ich temat piszemy poniżej.

Ile pieniędzy można otrzymać na inwestycję?

Kwoty, o które mogą ubiegać się Inwestorzy w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej uzależnione są od programu. Jak już zaznaczyliśmy we wstępie, jednym z najpopularniejszych z nich jest Mój Prąd. Program ten skierowany jest do Klientów indywidualnych i na jego podstawie można ubiegać się o cztery tysiące złotych w przypadku montażu samej instalacji fotowoltaicznej lub nawet o kilkukrotnie wyższą kwotę, jeśli Inwestor zdecyduje się na zakup dodatkowych, proekologicznych systemów. W przypadku wspomnianej wcześniej Agroenergii, środki, o które mogą starać się prosumenci sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto dodać, że Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług naszej firmy, mogą liczyć na profesjonalne wsparcie zatrudnianych przez nas pracowników w sporządzeniu dokumentacji. Dzięki temu będą mieli Państwo pewność, że wszelkie niezbędne do uzyskania dopłaty formalności zostały przygotowane prawidłowo.

 

Dla gospodarstwa domowego

Zyskaj dotację Mój Prąd 5000+ - pomożemy

Skorzystaj z dotacji 5000 zł.+ „Mój Prąd” w ramach Rządowego programu „Mój Prąd” w NFOŚiGW, którego zadaniem jest zwiększenie atrakcyjności inwestowania w instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych. Założenia programu to uzyskanie dotacji na nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych danej inwestycji, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Można złożyć wniosek do programu „Czyste Powietrze 2” w WFOŚiGW zintegrowanego z programem „ Mój Prąd”, aby uzyskać dofinansowanie. Na samą instalację fotowoltaiczną możliwa jest jedynie preferencyjna pożyczka dla właścicieli domów jednorodzinnych (do 2 lokali mieszkalnych lub z jednym mieszkalnym i użytkowym do 30% pow.). Jeśli dodatkowo zdemontują nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe, wymienią na nowe efektywne źródło ciepła i zamontują także fotowoltaikę dofinansowania się zsumują, a kwota maksymalnej dotacji może sięgać 37.000 zł. Poziom dotacji zależy od dochodów wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego.

Dotacje w ramach programu „Czyste powietrze 2.0” można łączyć z programem: „Mój Prąd” oraz termomodernizacyjną ulgą podatkową!

moj prąd baner czyste powietrze baner

ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej – pomożemy

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać min. właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni do 300 m2, wydzielonych lokali mieszkalnych do 150m2, którzy ponieśli wydatki związane z zakupem i montażem fotowoltaiki. Podatnik PIT może odliczyć je od podstawy opodatkowania składając deklaracje PIT (nawet w okresie kolejnych 6 lat). Maksymalna kwota odliczenia wynosi do 53 tys. zł. (czyli przy skali podatkowej 17% można obniżyć koszt zakupu instalacji nawet o 9010 zł, a przy skali 32% o kwotę 16960 zł). To kolejny zysk i doskonały okazja, by zdecydować się na fotowoltaikę dla domu!

Przykład:

wykres - wydatki i zwroty za prąd Klient płacił rachunek za prąd ok. 250 zł/msc. Zużywał 379 kWh miesięcznie (czyli 4545 kWh rocznie).
Dobrano instalację fotowoltaiczną o mocy 5,15 kWp. Zużycie na bieżące potrzeby dostarczane bezpośrednio z instalacji wynosi rocznie 3000 kWh, a nadwyżka ok. 2200 kWh magazynowana jest w sieci i odbierana automatycznie z upustem (w 80%) czyli 1760 kWh. Zatem suma wykorzystanej rocznie energii przez dom z fotowoltaiki to 47600 kWh co da oszczędności ok.3000 zł rocznie.

Klient za kupioną instalację w kwocie 22.500 zł. uzyskał bezzwrotną dotację „Mój Prąd” 5000 zł. O pozostałą kwotę tj. 17.500 zł pomniejszył kwotę przychodu w deklaracji PIT (przy skali 17% odliczył od podatku 2975 zł). Z własnej kieszeni wydał więc 14.525 zł, a inwestycja zwróci się już w 4-5 roku (w praktyce jeszcze szybciej z uwagi na coroczny wzrostów cen za energię).

Gdyby płacił podatki wg stawki 32% własny koszt wyniósłby 11.900 zł (odzyskałby 10.600zł.). Zwrot inwestycji byłby w 4 roku. Od początku prąd ma za darmo, nie martwi się wysokimi rachunkami i przez wiele lat gromadzi oszczędności.

Instalację tę mógł też sfinansować preferencyjnym kredytem bez wkładu własnego i spłacać ją tą samą kwotą jak dotychczasowe rachunki za prąd.

Dla rolnika i działalności gospodarczej rolnika

Rolnicy mogą skorzystać z jednego z dwóch programów dofinansowania -z dotacji 5000 zł z programu "Mój Prąd" lub z dedykowanego programu skierowanego dla rolników - dotacji do 40% z programu Agroenergia.

Rolnicy - płatnicy podatku PIT lub CIT mogą w ramach Ulgi Termomodernizacyjnej odliczyć do 16 960 zł od podatku dochodowego.

Rolnicy będący płatnikami podatku rolnego mogą skorzystać z ulgi podatkowej 25% w podatku rolnym. 

Skorzystaj z ulgi inwestycyjnej w gospodarstwie dla rolników płacących podatek rolny- pomożemy

ROLNICY PŁACĄCY PODATEK ROLNY MAJĄ O 25% TANIEJ

dofinansowanie - wykres Na podstawie ustawy o podatku rolnym hodowcom lub rolnikom płacącym podatek rolny (osoby fizyczne, spółki) wolno odliczyć 1/4 sumy wartości zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej od tego podatku w ramach wydatków min. na modernizację budynków w gospodarstwie.
Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji na podstawie wniosku i polega na odliczeniu 25% kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego wg nakładów udokumentowanych rachunkami. Rolnik ma na to 15 lat od zakończenia inwestycji. Rolnik może być: właścicielem gruntów, użytkownikiem wieczystym gruntów, posiadaczem samoistnym gruntów, posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Odliczenie dotyczy podatku rolnego od gruntów położonych na obszarze gminy, w której przeprowadzono inwestycję.
Zasady przyznawania ulgi przez urząd gminy są właściwie takie same, zarówno dla rolnika ryczałtowego, jak i tego rozliczającego się na zasadzie czynnego VAT-u. Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT. Ulga nie jest dostępna, jeśli całość lub część wydatków na fotowoltaikę pokryto dotacjami ze środków publicznych np. preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych lub z Unii Europejskiej oraz z programu „Mój Prąd”, czy programu „Agroenergia”.

Przykład:

Rolnik hodowca zużywa rocznie w gospodarstwie energię ok. 28.000 kWh. Miesięczny koszt za energię to 1517 zł, a roczny 18 200 zł.

Dobrano na dach hali dla zwierząt instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kWp w cenie 112 000 zł. (brutto z VAT 23%). Rolnik z Ulgi Inwestycyjnej odzyska 25% nakładów czyli 28 000 zł. zatem koszt spadnie do 84.000 zł. brutto. Jeśli rolnik płaci w gospodarstwie podatek VAT może go też w całości odliczyć odzyskując 23%, oraz amortyzować koszty netto. Okres zwrotu inwestycji z uwzględnieniem drożejącego prądu to ok.4 lat. Rolnik od początku wytwarza darmowy prąd, redukuje rachunki, zapomina o podwyżkach, obniża koszty produkcji rolnej.
Zaoszczędzone środki rolnik zamierza przekazać na następne inwestycje lub przez kolejne 25 lat odłożyć (ponad 500 tyś zł ). Tymczasem wydatki na prąd w tym okresie byłyby bezsensowne i znacznie wyższe z uwagi na rokroczne podwyżki.

Warto zatem zamienić koszty na oszczędności, dzięki własnej elektrowni słonecznej.

Skorzystaj z dotacji dla gospodarstwa rolników w ramach Programu AgroEnergia

“AgroEnergia” to program, dzięki któremu rolnicy indywidualni prowadzący własne gospodarstwo rolne w swojej gminie od min. 5 lat mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwe jest dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 2 mln zł. w formie pożyczki do 15 lat w tym dotacja – do 40% kosztów kwalifikowanych wg kryteriów (maksymalnie 800 tys. zł). Program obejmuje systemy fotowoltaiczne o mocy 50 kWp -1 MWp.

Skorzystaj z dofinansowania dla gospodarstwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich MR i ARiMR dotyczy wsparcia inwestycji modernizacyjnych w gospodarstwach rolnych. O dofinansowanie w formie dotacji może ubiegać się rolnik, prowadzący działalność zarobkową, a także rolnik posiadający gospodarstwo powyżej 1ha do 300 ha lub kierujący tym gospodarstwem. Środki w wysokości nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (60% dla młodych rolników) sięgają limitu 500 tyś zł. i przeznacza się je na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, z której energia zostanie wykorzystana do prowadzenia działalności. Minimalna planowana wysokość kosztów kwalifikowanych to 50 tyś. złotych.

Uwaga! Trzeba pamiętać, że łączenie programów nie zawsze jest możliwe.

Dla firmy

Firmy korzystają z odliczenia podatku VAT 23% i amortyzacji zmniejszającej podatek dochodowy (nierzadko w skali 19% lub 17-32%). To łącznie duży upust w koszcie inwestycji i dodatkowe dotacje (których uzyskanie nie jest proste) nie muszą być zatem konieczne. Niestety obecnie brak ogólnopolskich programów dotacji na fotowoltaikę dla firm. Zdarzają się czasem lokalne programy i inicjatywy w regionie.

Dofinansowanie z Programów Operacyjnych

Program Energia Plus skierowany do przedsiębiorstw o bardzo dużym zużyciu energii elektrycznej. Pożyczkę pow.1 mln zł na okres nie dłuższy niż 15 lat przydziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków trwa od 1 marca 2019 r. do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Przedsiębiorcy chcący inwestować w fotowoltaikę mogą starać się o dofinansowanie i z NFOŚiGW lub WFOŚiGW udzielane niekiedy w ramach: RPO, POIŚ, POIG, na inwestycje i wdrażanie nowych technologii.