Breadcrumbs

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, ulga termomodernizacyjna przysługuje osobom posiadającym prawo własności do domu jednorodzinnego do pow. 300m2, współwłaścicielom budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej z wydzielonym księgą wieczystą lokalem mieszkalnym do 150m2, które zamontowały u siebie fotowoltaikę.

Budynek mieszkalny jednorodzinny może być podzielony maksymalnie na dwa lokale mieszkalne lub posiadać jeden lokal mieszkalny oraz jeden użytkowy (z zastrzeżeniem, że lokal użytkowy nie przekracza 30% powierzchni budynku). Fotowoltaika może być zamontowana na dachu domu, na towarzyszącym mu budynku gospodarczym, wiacie lub garażu, oraz na gruncie w obrębie działki. Po zamontowaniu fotowoltaiki i otrzymaniu faktury oraz zgłoszeniu do ZE można samodzielnie lub ze współmałżonkiem odliczyć od podstawy podatku dochodowego w PIT kwotę wydaną lecz odliczoną w PIT do wysokości 53 tysięcy złotych. Wcześniej trzeba tę kwotę pomniejszyć o uzyskane ewentualne inne dotacje np. „Mój Prąd”. Gdybyśmy mieli zbyt małe dochody można resztę ulgi rozliczać przez kolejne 6 lat. Odliczeniu podlegają podatki dochodowe liniowe, według skali podatkowej i zryczałtowane.