Breadcrumbs

Program “Mój Prąd” ogłoszony przez Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Środowiska w 2019 r to dofinansowanie bezzwrotne, które ma na celu zwiększenie ilości produkowanej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Budżet programu “Mój Prąd” wynosi 1 miliard złotych zatem z programu może skorzystać łącznie niemal 200 tysięcy prosumentów, gdyż dzięki niemu możemy uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów, ale maksymalnie kwotę 5000 złotych na instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW.

Program jest nastawiony na gospodarstwa domowe, a dofinansowanie może zostać przyznane wyłącznie osobom fizycznym, które są stroną umowy przyłączeniowej. Program dotyczy wyłącznie nowych instalacji. Zakup instalacji, jej montaż, podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii oraz przyłączenie do sieci z licznikiem dwukierunkowym musi zostać zakończone przed złożeniem wniosku. Musimy więc na początku wyłożyć pieniądze na instalację fotowoltaiczną, a dopiero potem możemy starać się o dofinansowanie z programu “Mój Prąd”. Wnioski można składać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej do siedziby NFOŚiGW. Należy dołączyć kopię faktury zakupu, dowód zapłaty, dokument, potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego dane identyfikacyjne umowy kompleksowej.