Breadcrumbs

Od 15 maja w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 możliwe jest dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW w wysokości do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 5000 złotych. Warunkiem wypłaty dofinansowania na fotowoltaikę jest przedstawienie zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które potwierdza montaż licznika dwukierunkowego (wraz z numerem Punktu Poboru Energii).

Oznacza to, że dotację możemy otrzymać dopiero w momencie pełnego przyłączenia instalacji do sieci. Program będzie zintegrowany z programem Mój Prąd, dzięki czemu 5000 złotych dofinansowania możemy otrzymać bez składania dwóch wniosków. Najwięcej korzyści z programu może być, gdy całe przedsięwzięcie obejmuje instalację fotowoltaiczną oraz np. demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej. Możemy uzyskać aż 37 000 złotych dofinansowania (dotacja podwyższona). Program możemy łączyć z ulgą termomodernizacyjną, a dofinansowanie będziemy mogli otrzymać na przedsięwzięcia już rozpoczęte, oraz zakończone maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.